Публічна оферта

Договір продажу товарів побутового вжитку

(Публічна оферта інтернет-магазину "Contractor")
1. ВИЗНАЧЕННЯ
В цьому документі нижченаведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміна та/або визначення) у наступних значеннях:
1.1. "Інтернет-магазин "Contractor" – Вітрина, розташована в Інтернет мережі для розміщення, рекламування і продажу Товарів побутового вжитку, запропонованих виробниками (в тому числі неризидентами).
1.2. "Вітрина" – сайт (сторінка) в Інтернет мережі за адресою (посиланням): https://contractor.kiev.ua/store/, яка використовується власником для надання послуг виробникам товарів з розміщення, рекламування та їх продажу в інтернет-магазині.
1.3. "Товар" – пристрій, виріб, засіб, аксесуар, а також інша продукція побутового вжитку представлена виробником (постачальником) цього товару для продажу, який рекламується та реалізовується через Вітрину інтернет-магазину "Contractor" за допомогою послуг Системи.
1.4. "Система" – програмний комплекс (автоматизована інформаційна система) представлена інтернет-магазином Покупцю, для дистанційного, спрощеного перегляду Товарів за допомогою мережі Інтернет, де Покупцю надається можливість ознайомитись з технічними характеристиками, інструкцією і властивостями зацікавленого Товару, а також процедурою його Замовлення, придбання та отримання.
1.5. "Замовлення" – комплекс дій передбачений Системою інтернет-магазину, який свідомо виконується Покупцем для перегляду, вибору і придбання товару.
1.6. "Послуга" – комплекс дій, які вчиняються Виконавцем відповідно до оформленого Покупцем за допомогою Системи інтернет-магазину Замовлення, для подальшої взаємодії та реалізації.
1.7. "Виконавець" – фізична особа (фізична особа-підприємець) або юридична особа, яка діє в інтересах інтернет-магазину "Contractor" на підставі укладених договорів, угод, доручень, виданих довіреностей тощо, для здійснення таких операцій як: обробка Замовлень, розрахунків, прийому-передачі чи відправки придбаних (замовлених) Товарів.
1.8. "Покупець" – фізична або юридична особа, яка має намір придбати Товар через мережу Інтернет використовуючи Систему та Послуги представлені інтернет-магазином "Contractor" на умовах дотримання цієї Оферти.
1.9. "Оферта" – даний договір який регулює відносини продажу товарів побутового вжитку, що замовляються та придбаваються через мережу Інтернет за допомогою Вітрини та комплексу Послуг, які надаються інтернет-магазином "Contractor".
1.10. "Виробник" – суб’єкт господарювання, який: виробляє Товар або заявляє про себе як про виробника Товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві своє найменування, торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта господарювання; або імпортує товар і несе відповідальність за виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного виготовленого нею товару.
1.11. "Постачальник" – фізична або юридична особа яка на підставі укладених цивільно-правових угод, договорів, сертифікатів офіційного представника (дилера) здійснює доставку товарів до пункту призначення.
1.12. "Перевізник" – суб’єкт підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми, що надає послуги з доставки (перевезення) товарів.
1.13. "Одержувач" – Покупець, або уповноважена ним фізична чи юридична особа, яка на підставі відповідних документів (довіреність, договір) має право отримати придбаний Покупцем товар в точці продажу, а також володіє правом провести його обмін чи повернути його з підстав передбачених цією офертою та діючим законодавством України.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ця Оферта регламентує умови та порядок надання Послуг інтернет-магазином "Contractor", для здійснення замовлення й придбання Покупцем Товару через мережу Інтернет, які надаються Виконавцем, а також права і обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Покупця, Виконавця й Одержувача.
2.2. Діяльність інтернет-магазину "Contractor" здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України "Про електронну комерцію", "Про захист прав споживачів", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист персональних даних", "Про комерційну та конфіденційну інформацію", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про рекламу", в тому числі Цивільного та Господарського кодексів України.
2.3. До послуг, які надаються інтернет-магазином входять: - обробка замовлень; - відправка Товару до місця призначення (Покупцю); - здійснення розрахунків; - обмін придбаного Товару, в зв’язку з дефектом; - гарантійний ремонт.
2.4. Розрахунок, видача, відвантаження, прийом-передача товарів, здійснюється виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.
2.5. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, видача, відвантаження прийом-передача не проводиться, а придбані Покупцем товари не можуть бути повернуті з підстав незгоди з умовами цієї Оферти після її акцепту й оплати грошових коштів за відповідний товар. Повернення коштів, гарантійний ремонт, а також обмін придбаного Покупцем товару можливий лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою та діючим законодавством України.
2.6. Видача, відвантаження, відправка товару Виконавцем, свідчить про те, що Покупцем прийняті умови Оферти (акцепт Оферти), а також відсутність будь-яких претензій до придбаного товару і наданих послуг.
2.7. Інтернет-магазин "Contractor" має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет на сайті https://contractor.kiev.ua. Використання Покупцем послуг системи після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.
2.8. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через Систему інтернет-магазину, так і в інтернет-магазині безпосередньо і не залежать від форми оплати.
2.9. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті інтернет-магазину і діє безстроково.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з обробки Замовлення, продажу, доставки, повернення або обміну товару на умовах, передбачених цією Офертою.
3.2. Відповідно до положень Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010р, Покупець визнає і погоджується з наданням інтернет-магазину своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб зазначених Покупцем, які отримані Виконавцем в процесі обробки замовлень, до яких включаючи але не обмежуючись відносяться: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки товару), а також адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється у відповідності до законодавства України. Покупець дає інтернет-магазину право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням йому Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання ним рекламних повідомлень про товар, який реалізується інтернет-магазином. Відтак, обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних – безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, добровільно надані ним та/або третіми особами під час оформлення замовлення і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.
4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ
4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем та інтернет-магазином. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення ним дій, передбачених Системою інтернет-магазину (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і вважається як укладення письмового договору (п.2 ст.642 Цивільного кодексу України).
4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:
а) звернення до інтернет-магазину безпосередньо або за допомогою Системи Інтернет-магазину;
б) вибір конкретного товару певної категорії;
в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;
г) ознайомлення з інформацією про товар;
д) надання персональних даних.
4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання товару, проводить оплату Замовлення у передбачений термін.
4.5. Здійснення оплати Покупцем замовленого товару свідчить про акцепт Оферти.
4.6. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Покупець може отримати товар за допомогою його відправки Виконавцем на вказану Покупцем адресу лише за умови виконання Покупцем зобов'язання по повній оплаті вартості товару і послуг, які надаються перевізником.
5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ
5.1. Покупець має право здійснити оплату вартості товару будь-яким із способів, запропонованих інтернет-магазином, інформація про які знаходиться на сайті.
5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішного надходження (зарахування) коштів за придбаний товар на рахунок інтернет-магазину.
5.3. Після оплати Покупцем оформленого Замовлення згідно п.5.2 цієї Оферти, товар вважається проданим і у Покупця виникає право користуватись та розпоряджатись ним.
6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ТОВАР
6.1. Грошові кошти, що надійшли до інтернет-магазину в якості оплати товару, підлягають поверненню Покупцеві вразі його відмови отримати такий товар з причин та у строки, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів" а також умовами цієї Оферти. З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення товару можна ознайомитися на Інтернет-сайті інтернет-магазину. Покупець не має права пред'являти претензії до інтернет-магазину з підстав неповноти інформації чи комплектації товару, відсутності сертифікату відповідності тощо, після акцепту Оферти, оскільки в Системі наявна тільки та інформація і документи на Товар, які були надані Виробником такого товару.
6.2. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем товари здійснюється тільки за ті товари, які придбані за допомогою Системи інтернет-магазину, або безпосередньо в інтернет-магазині.
6.3. Грошові кошти повертаються Покупцеві лише за той товар, який має суттєві недоліки в роботі, дефекти, брак, але за умови обов'язкового фактичного повернення його Покупцем в упаковці (тарі) в якій цей товар було отримано Покупцем. Товар на якому наявні дефекти, подряпини чи інші механічні ушкодження, які з’явились в результаті несанкціонованого втручання в роботу товару третіх осіб, що сталися з вини Покупця - поверненню не підлягає.
6.4. Не здійснюється повернення грошових коштів інтернет-магазином за товар, частини (аксесуари) якого загублені або пошкоджені та мають наявні ознаки втручання в їх роботу третіх осіб.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Покупець має право:
7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну товару його характеристики, способи оплати, придбання та отримання, інформацію щодо гарантійних умов, тощо.
7.1.2. Вибирати спосіб оплати коштів за товар із запропонованих інтернет-магазином. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу, доставки, умовами цієї Оферти та іншою необхідною інформацію стосовно придбання товару.
7.1.3. Відмовитися від придбання Товару до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою.
7.2. Покупець зобов'язаний:
7.2.1. Самостійно детально ознайомитись з усіма правилами придбання товару, його характеристик й властивостей за допомогою Системи, умовами цієї Оферти при здійсненні покупки (оплати), а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.
7.2.2. При оформленні Замовлення надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, які повідомляються ним інтернет-магазину і не має жодних претензій до інтернет-магазину за некоректно оформлене Замовлення або надання недостовірної інформації, так як сам не переконався в його коректності під час оформлення.
7.2.3. Оплатити у повному обсязі кошти вартості товару згідно оформленого Замовлення.
7.3. Інтернет-магазин має право:
7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/замовлення та оплати коштів за товар відповідно до правил, викладених в цій Оферті та представленою інтернет-магазином Системою.
7.3.2. При відмові Покупця прийняти справжню Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві в продажі йому товару і наданні Послуг.
7.3.3. Будь-коли розробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи, в тому числі Інтернет-сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту при виявленні істотних несправностей, помилок або збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт щодо запобігання випадків несанкціонованого доступу (втручання) третіх осіб до сайту.
7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку в будь-який час.
7.3.5. Включати в вартість Замовлення й стягувати з Покупця вартість коштів за послугу доставки товару.
7.3.6. Вимагати від Покупця повної оплати коштів за замовлений товар перед тим, як отримати його.
7.3.7. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.
7.4. Інтернет-магазин зобов'язаний:
7.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію (консультацію) про товари, які зацікавили Покупця.
7.4.2. Надавати необхідну інформацію про процедуру оформлення/оплати/отримання товару.
Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку інтернет-магазин публікує на сайті та яка знаходиться в інтернет-магазині.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.
8.2. Відповідальність інтернет-магазину перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Виконавцем і Покупцем з метою продажу Товарів.
8.3. Інтернет-магазин не несе відповідальності за невідповідність (некомплектність) представлених Виробником документів на товар, затримку доставки, відсутності сертифікату відповідності на товар тощо, оскільки надає послуги лише з розміщення товарів на своїй Вітрині для дистанційного швидкого й зручного придбання цих товарів. Поради та рекомендації надані Виконавцями Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.
8.4. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих (персональних) даних.
8.5. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання товару.
8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли поза волею сторін. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.
8.7. Інтернет-магазин не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до сайту інтернет-магазину для оформлення замовлення.
8.8. Всі претензії та спори що виникають у Покупця до придбаного товару заявляються ним безпосередньо до виробника такого товару.
9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
9.1. Суперечки, що виникають при здійснені цивільно-правових відносин між Покупцем та Виконавцем на умовах цієї Оферти, вирішуються шляхом переговорів між ними. Вразі неможливості вирішити даний спір шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України з обов'язковим дотриманням претензійного порядку.
9.2. Претензія до інтернет-магазину або Виконавця подається в письмовому вигляді з додатком документів, які обґрунтовують пропоновані вимоги та причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається інтернет-магазином у відповідності до Закону України "Про звернення громадян".
9.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Покупець приймає і погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення ним помилкової або недійсної електронної поштової адреси чи іншої інформації яка надається ним під час оформлення замовлення.
10.2. Зміни (доповнення) до умов цієї Оферти зі сторони Покупця не допускаються.
10.3 Покупець надає добровільну згоду на обробку своїх персональних даних у базі персональних даних «Контрагенти» з метою проведення маркетингових заходів, повідомлення про новини та пропозиції, проведення розсилок, запрошення на участь у семінарах, конференціях та інших заходах, на передання своїх персональних даних для їх обробки з вказаною метою третім особам.
10.4 Приймаючи оферту, покупець підтверджує, що його повідомлено, що персональні дані, згоду на обробку яких він надав, включено до бази персональних даних «Контрагенти» Contractor.
11. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ
11.1.Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті інтернет-магазину і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.

Кошик
Прокрутити вгору